JENIS AKTIVITI KOKURIKULUM

UNIT BERUNIFORM :
* PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA
* TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH
* PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA
* BULAN SABIT MERAH MALAYSIA

KELAB / PERSATUAN :
* PERSATUAN BAHASA MELAYU
* PERSATUAN BAHASA INGGERIS
* PERSATUAN SAINS DAN MATEMATIK
* KELAB RUKUN NEGARA
* KELAB KEBUDAYAAN DAN KESENIAN
* PERSATUAN AGAMA ISLAM
* PEBIMBING RAKAN SEBAYA
* KELAB PENCEGAHAN JENAYAH
* KELAB FALAK MUDA

SUKAN / PERMAINAN
* BOLA SEPAK
* BOLA JARING
* BADMINTON
* PADANG DAN BALAPAN

OBJEKTIF

OBJEKTIF UTAMA KOKURIKULUM ADALAH UNTUK MEREALISASIKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA. ANTARA MATLAMAT YANG HENDAK DICAPAI ADALAH SEPERTI BERIKUT :-
1. MENYEMAI KESEDARAN MURID TERHADAP AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
2. MENYEIMBANGKAN PERKEMBANGAN MENTAL DAN PERKEMBANGAN ROHANI, JASMANI DAN EMOSI SELARAS DENGAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.
3. MENGUKUHKAN PERHUBUNGAN DAN PERGAULAN DALAM KALANGAN MURID DI DALAM SEKOLAH DAN ANTARA SEKOLAH.
4. MEMBINA DAN MENINGKATKAN MINAT DAN BAKAT MURID DALAM AKTIVITI YANG DICEBURI KE ARAH KEMAJUAN DIRI SEPANJANG HAYAT
5. MEMBINA DAN MENINGKATKAN DISIPLIN MURID.
6. MEWUJUDKAN BUDAYA SEKOLAH YANG MENARIK DAN MENGGEMBIRAKAN.
7. MEMBINA DAN MENINGKATKAN KERJASAMA DAN HUBUNGAN DUA HALA ANTARA SEKOLAH DAN MASYARAKAT.
8. MEWUJUDKAN SEKOLAH BERWATAK.

No posts.
No posts.